Geguritan Atau Puisi Wong Jawa Ilang Jawane Qori

Geguritan Atau Puisi Wong Jawa Ilang Jawane Qori

Amanda endy shafira11 ips 205•judul: esuk iki「naskah latin aksara jawa sudah submit di gcr」. About press copyright contact us creators advertise developers terms privacy policy & safety how works test new features press copyright contact us creators. “esuk iki” angin pancen sumilir ngrajut awak (sumber: geguritan ) “kitir” kitir iki isi panantangku marang wengi sing kebacut anggone nguja sepi dolanan swarane asu baung nggeririsi. kitir iki wujud pangundhamanaku marang awang awang sing kebacut brangasan ngrentengi lintang, nguntal rembulan. kitir iki. Kahanan wayah esuk. dening: muhammad khoirunnas 5 maret 2012 22.30. awan kanthi bulak. kahanane peteng dhedhet. kabeh pada keblowok turu kepati. tanpa raga tanpa swara. ora watara suwe. wengise wengi sing kumlebat. karosane ilang tanpa tilas. kasentor ublik katon gagah. geguritan iki nduweni irah irahan. Petenging wengi sumribit angin ngelus langit sore manuk sriti bali ing pucuking cemara nganti tekaning wengi sing nyenyet gawang gawang katon pasuryanmu gawe t….

Esuk Iki Yuk Nang Alwa Ndelok Festival Upacara Adat Kabarno

Esuk Iki Yuk Nang Alwa Ndelok Festival Upacara Adat Kabarno

Arga iki nagih prasetya… post ini geguritan 7. esuk iki (ariesta widya) angin pancen sumilir ngrajut awak nanging mau bengi hawane nggodha angen kumepyur grimis ngruwis nggawa pengarep mengko udan ngadhemi bumi sing ngrantu. woh, woh, medhot rasa gumawang lebu sing tumemplek lumahing godhong durung owah gambarane. Wayah esuk pedut angendanu rong puluh tahun kepungkur aku lan sliramu nate mlaku ana dalan kene saklawase ora nate ketemu saliramu lan saliraku wus beda ora kaya biyen nalika isih tak kanthi gandaning wengi mau isih sumrebak ngebaki pedut wayah esuk wus aja mbok tangisi lakon kang wus kapungkur wus pirang wayah ketiga tak lakoni nganti rambut warna ireng lan putih ing dalan iki rong puluh. Gemrojoging banyu esuk iki. emprit sautsautan lelagonne. swara jejogedan kodok padha ngorek ngramekake swasana. udan sanalika medhun alus. jagojago padha mulih kandhang. manukmanuk angkrem ing sarange. nanging deleng kae 2 balasan ke geguritan. bila berkata: 9 januari 2015 pukul 15.44. Arga iki nagih prasetya… post ini geguritan 2. esuk iki (ariesta widya) angin pancen sumilir ngrajut awak nanging mau bengi hawane nggodha angen kumepyur grimis ngruwis nggawa pengarep mengko udan ngadhemi bumi sing ngrantu. woh, woh, medhot rasa gumawang lebu sing tumemplek lumahing godhong. Kitir iki. isi panantangku marang wengi. sing kebacut anggone nguja sepi. dolanan swarane asu baung nggeririsi. kitir iki. wujud pangundhamanaku marang awang awang. sing kebacut brangasan. ngrentengi lintang, nguntal rembulan. kitir iki. srana gugatku marang isen isening jagad. sing pijer royokan brekat. tan keguh njaluk ruwat.

Geguritan "esuk Iki"

Wacanen geguritan iki kang pratitis , lan wangsulana pitakone gumregut wanci esuk ( dening nursyamsu hidayat ) sulak bang sisih wetan pratandha rahina tumeka nyulihi ratri kang kudu bali walang jangkrik sirep mbarengi mbok bakul kang nggendong wakul trontong trontong bagaskara munggah angkasa wancine jalma kudu makarya gumregah gumregut rebut cukup manut kabiasan…. Esuk esuk. esuk… esuk iki. gini, gimah, lan giman. bar sarapan nyeruput wedang. maring sawah ora ngitung wayah . tumandang ngawe buruh tani maring bu khadijah. mantun lan ndamel gubuk, tunggu manuk. contoh geguritan jawa tema lingkungan 2. Contoh geguritan jawa tema lingkungan 11 by: pixabay “esuk esuk” esuk… esuk iki. gimah, gini, lan giman. bar sarapan nyeruput wedang. maring sawah ora ngitung wayah ### tumandang gawe buruh tani maring bu khadijah. matun lan damel gubuk, tunggu manuk. geguritan lingkungan rumah 12 by:pixabay “omahku” omahku…. mboten megah. Pandungkape rasa kang kinandhut ing geguritan iki ana sambung rapete karo blegere (sosok latar belakang) panggurit, yaiku saka latar belakang agama, pendhidhikan, jenis kelamin, kelas sosial, jabatan kedudukan ing masyarakat, umur, pengalaman sosilogis lan psikologis, lan kawruh (pengetahuan) panggurit. Contoh geguritan bahasa jawa. nah, untuk kalian yang mungkin saat ini sedang mencari contoh geguritan puisi bahasa jawa ini, saya sudah menyediakan 70 contoh geguritan dari berbagai macam tema seperti tema pahlawan, tema perjuangan, tema keindahan alam dan lainnya.

Related image with geguritan esuk iki

Related image with geguritan esuk iki

Geguritan Esuk Iki